Kelionės: nuo transporto priemonių iki ženklų

anglų kalbos kursai, online-kursui, kelionės, keliavimas

Kelionės: nuo transporto priemonių iki ženklų

Where is the parking lot, please? Kur yra automobilių stovėjimo aikštelė?
Can I park my car here? Ar galiu čia priparkuoti mašiną?
Where is the nearest petrol station? Kur yra artimiausia degalinė?

Degalinėje

How much petrol would you like? Kiek benzino norite?
Full, please Pilną, prašau
20 litres, please 20 litrų, prašau
This car takes diesel Šis automobilis varomas dyzelinu.
I’d like some oil Man reikia tepalų
Can I check my tire pressure here? Ar galiu čia patikrinti padangų slėgį?
Can I have the car washed? Ar galima čia plauti automobilį?

Techninės problemos

The car has broken down Automobilis sugedo
The car won’t start Automobilis neužsiveda
We’ve run out of petrol Mes pritrūksta degalų
I’ve got a flat tire Turiu plokščią padangą
The car’s losing oil Automobilyje teka tepalas
The … isn’t / aren’t working … neveikia
speedometer spidometras
fuel gauge kuro matuoklis
brake lights stabdžių žibintai
marker lights šoniniai žibintai
There’s some problem with … Yra problema su …
the engine varikliu
the steering vairu
the brakes stabdžiais

Bendravimas su policija

Show me your driving licence, please Parodykite savo vairuotojo pažymėjimą
Do you know how fast you were going? Ar žinote, kokiu greičiu važiavote?
Do you have insurance on this vehicle? Ar turite draudimą?
Could I see your insurance documents? Parodykite savo draudimą
Have you had anything to drink? Ar vartojote alkoholį?
How much have you had to drink? Kiek išgėrėte?
Could you blow into this tube, please? Prašome pūsti į šį mėgintuvėlį

Būkite mandagūs su policija.

Kelių ženklai ir simboliai

Stop Stop
Give way / Yield Duoti kelią
No entry Pravažiavimo nėra
One way Vieno eismo kelias
Parking Automobilių stovėjimo aikštelė
No parking Automobilių stovėjimas draudžiamas
No stopping Sustojimas draudžiamas
Keep left Laikytis kairės
Slow down Lėtinti greitį
No overtaking Lenkimas draudžiamas
School Mokykla
Low bridge Žemas tiltas
Level crossing Geležinkelio pervaža
Bus lane Autobusų juosta
Caution Dėmesio
Fog Rūkas
Diversion Aplinkkelis / apvažiavimas
Road closed Kelias uždarytas
Roadworks Kelių darbai
Accident ahead Priekyje avariją
Queue ahead Priekyje kamštis
Queues after next junction Kamštis po kitos sankryžos
Services Autoservisas

Taksi iškvietimas

Do you know where I can get a taxi? Jūs nežinote, kur galima užsakyti taksi?
Do you have a taxi number? Ar turite taksi telefono numerį?
I’d like a taxi, please Norėčiau užsisakyti taksi
Sorry, there are none available at the moment Atsiprašome, dabar nėra laisvų mašinų.
Where are you? Kur Jūs esate?
What’s the address? Koks yra adresas?
I’m … Aš …
at the hotel viešbutyje
at the airport oro uoste
at the corner of Highgate Road and Millfield Lane Highgate ir Millfield gatvių kampe
Could I take your name, please? Koks Jūsų vardas?
How long will I have to wait? Kiek laiko turėsiu laukti?
The car is on its way Taksi kelyje

Taksi

Where would you like to go? Kur norėtumėte važiuoti?
Take me to this address, please Šiuo adresu
I need to go to the station Man reikia į stotį
Could you take me to the city centre? Ar galėtumėte mane nuvežti į miesto centrą?
How much will it cost? Kiek kainuos?
Could we stop at a cashpoint/ATM? Ar galėtume sustoti prie bankomato?
How long will the journey take? Kiek laiko važiuosime?
May I open the window? Ar galiu atidaryti langą?
May I close the window? Ar galiu uždaryti langą?
How much is it? Kiek kainuoja?
Keep the change Palikite grąžą
Would you like a receipt? Ar reikia čekio?
Could I have a receipt, please? Man reikia čekio, prašau
Could you pick me up here at seven o’clock? Ar galėtumėte mane čia pasiimti septintą valandą?
Could you wait for me here? Ar galėtumėte čia palaukti?

Ženklai

For hire Laisvas
Taxi Taksi

Autobusų arba geležinkelio stotyje

Where is the ticket office? Kur yra bilietų kasa?
Where are the ticket machines? Kur yra bilietų automatai?
What time is the next bus to … ? Kada važiuoja kitas autobusas į … ?
What time is the next train to … ? Kada važiuoja kitas traukinys į … ?
Can I buy a ticket on the bus? Ar galiu įsigyti autobuso bilietą?
Can I buy a ticket on the train? Ar galiu įsigyti traukinio bilietą?
How much is a single ticket to … ? Kiek kainuoja bilietas į vieną pusę į … ?
How much is a return ticket to … ? Kiek yra bilietas ten ir atgal į …?
I’d like a … to … Man reikėtų … į …
single bilieto į vieną pusę
return bilieto ten ir atgal
child single bilieto į vieną pusę vaikui
child return bilieto ten ir atgal vaikui
senior citizens’ single bilieto į vieną pusę pensininkui
senior citizens’ return bilieto ten ir atgal pensininkui
first class single pirmos klasės bilieto į vieną pusę
first class return pirmos klasės bilieto ten ir atgal
Are there reductions for off-peak travel? Ar yra nuolaidos bilietams ne per piko valandą?
When would you like to travel? Kada norėtumėte išvykti?
When will you be coming back? Kada norėtumėte grįžti?
Which platform do I need for …? Kokios platformos man reikia, kad patekčiau į …?
Where should I change trains? Kur reikia persesti į kitą traukinį?
You’ll have to change Jums reikia persesti į kitą traukinį
Is this the current timetable? Ar tai tinkamas tvarkaraštis?
How often do the buses run to …? Kaip dažnai važiuoja autobusai į …?
How often do the trains run to …? Kaip dažnai važiuoja traukiniai į …?

Autobuse arba traukinyje

Does this bus stop at Trafalgar Square? Ar šis autobusas sustoja Trafalgaro aikštėje?
Does this train stop at …? Ar šis traukinys sustoja …?
Could you tell me when we get to the university? Pasakykite man, prašau, kai mes atvyksime į universitetą.
Is this seat free? Ar ši vieta yra laisva?
Is this seat taken? Ar ši vieta yra užimta?
Do you mind if I sit here? Ar galiu čia atsisėsti?
Tickets, please Bilietus prašau
Could I see your ticket, please? Parodykite savo bilietą
I’ve lost my ticket Aš praradau bilietą
What time do we arrive in …? Kelintą valandą mes atvyksikme į …?
What is this stop? Kas čia per stotelė?
What is the next stop? Kokia yra sekanti stotelė?
This is my stop Tai yra mano stotelė
I’m getting off here Aš išeinu čia
Is there a dining car on the train? Ar traukinyje yra restoranas?
Do you mind if I open the window? Ar galiu atidaryti langą?
We are now approaching London Atvykstame į Londoną
This train terminates here Galutinė šio traukinio stotelė
Please take all your luggage and personal belongings with you Pasiimkite savo bagažą ir visus asmeninius daiktus.

Ženklai, pavadinimai

Tickets Bilietai
Platform Platforma
Waiting room Laukiamasis
Lost property (Lost & found) Pamesta ir rasta (Rasti daiktai)
Underground Metro
Bus stop Autobusų stotelė
Request stop Stotelė pagal prašymą
On time Laiku
Expected Atvyksta
Delayed Atidėtas
Cancelled Atšauktas
Priority seat Specialios vietos (nėščioms, pagyvenusiems, neįgaliesiems)
To trains Link traukinių
Trains to London Traukiniai į Londoną
Way out Išėjimas
Mind the gap Atkreipkite dėmesį į spragą

Kelionė lėktuvu

Registracija

Your passport and ticket, please Jūsų pasas ir bilietas, prašau
I’ve come to collect my tickets Norėčiau pasiimti savo bilietą
I booked on the internet Užsisakiau bilietą internetu
Do you have your booking reference? Ar turite rezervavimo/užsakymo kodą?
Here’s my booking reference Tai mano rezervavimo/užsakymo kodas.
Where are you flying to? Kur Jūs skrendate?
Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? Ar Jūsų bagaže yra skysčių ar aštrių daiktų?
How many bags are you checking in? Kiek rankinių Jūs registruojate?
Could I see your hand baggage, please? Parodykite savo rankinį bagažą
Do I need to check this in or can I take it with me? Ar turėčiau šią rankinę registruoti, ar aš galiu ją paimti su savimi?
There’s an excess baggage charge of 20 € Papildomas bagažo mokestis – 20 €
Would you like a window or an aisle seat? Ar norite sėdėti prie lango ar praėjimo?

Saugos tarnyba

Are you carrying any liquids? Ar turite kokių nors skysčių?
Could you take off your … please? Nusivilkite/nusiaukite/nuimkite … prašome
coat paltą
shoes batus
belt diržą
Could you put any metallic objects into the tray, please? Padėkite metalinius daiktus į dėklą
Please empty your pockets Prašome ištuštinti kišenes
Please take your laptop out of its case Išimkite nešiojamąjį kompiuterį iš maišelio.
I’m afraid you can’t take that through Apgailestaujame, jūs negalite jį pasiimti.

Laukiamasis

What is the flight number? Koks yra skrydžio numeris?
Which gate do we need? Kokie vartai yra mūsų?
The flight has been delayed Skrydis atidėtas
The flight has been cancelled Skrydis atšauktas
We’d like to apologize for the delay Norėtume atsiprašyti už vėlavimą
Could I see your passport and boarding card, please? Parodykite savo pasą ir įlaipinimo bilietą.

Lėktuve

Where is this seat? Kur yra ši vieta?
What’s your seat number? Koks yra Jūsų vietos numeris?
Could I change seats with you? Ar galėčiau su Jumis susikeisti vietomis?
Please pay attention to this short safety demonstration Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus.
Please turn off all mobile phones and electronic devices Išjunkite mobiliuosius telefonus ir elektroninius įrenginius.
How long does the flight take? Kiek laiko trunka skrydis?
Would you like any food or refreshments? Ar norėtumėte maisto ar gėrimų?
We’ll be landing in about 15 minutes Mes nusileisime maždaug per 15 minučių

Ženklai ir pavadinimai

Short stay Trumpalaikė automobilių stovėjimo aikštelė
Long stay Ilgalaikė automobilių stovėjimo aikštelė
Arrivals Atvykimas
Departures Išvykimas
International check-in Tarptautinė registracija
International arrivals Tarptautinių skrydžių atvykimas
Domestic flights Vietiniai skrydžiai
Toilets Tualetai
Information Informacija
Ticket offices Bilietų kasa
Lockers Spintelės / Saugykla
Payphones Taksofonas
Restaurant Restoranas
Check-in Registracija
Gates 1-32 1-32 vartai
Duty free shopping Parduotuvė be mokesčių / Neapmuitinamos prekės
Transfers Persėdimas
Flight connections Persėdimas
Baggage claim Bagažo atsiėmimas
Passport control Paso kontrolė
Customs Muitinė
Taxis Taksi
Car hire Automobilių nuoma
Departures board Išvykstantys skrydžiai / Išvykimų tvarkaraštis
Delayed Vėluoja / Atidėtas
Cancelled Atšauktas
Now boarding Vyksta įlaipinimas
Last call Paskutinis skambutis / Įspėjimas
Gate closing Vartai užsidaro
Gate closed Vartai uždaryti
Departed Išvyko
Arrivals board Atvykstantys skrydžiai / Atvykymų tvarkaraštis
Expected 21:35 Laukiama 21:35
Landed 12:48 Nusileido 12:48

Muitinė ir pasų kontrolė

Registracija

You have to fill in this form Turite užpildyti šią formą.
Please show me how to fill it in Parodykite man, kaip ją užpildyti.
Could I see your passport, please? Prašome parodyti savo pasą
Here’s my passport Štai yra mano pasas
Where have you travelled from? Iš kur atvykote?
What is the purpose of your visit? Koks yra Jūsų kelionės tikslas?
I’m a tourist Esu turistas
I am on vacation Aš atostogauju
I am on a business trip Esu verslo kelionėje
This is my first visit Tai mano pirmasis apsilankymas šioje šalyje
How long will you be staying here? Kaip ilgai Jūs čia būsite?
Where will you be staying? Kur Jūs gyvenate?
I plan to stay two weeks Aš būsiu čia dvi savaites
This is my transit visa Štai yra mano tranzitinė viza
Could you open your bag, please? Atidarykite rankinę
Do you have anything to declare? Ar turite ką nors deklaravimui?
You have to pay duty on these items Jūs privalote mokėti mokestį už šiuos daiktus.
I only have items for personal use Turiu tik asmeniniam naudojimui skirtus daiktus
I have nothing to declare Neturiu nieko deklaravimui.

Ženklai ir pavadinimai

Customs Muitinė
EU citizens ES piliečiai
All passports Visi pasai
Wait behind the yellow line Palaukite už geltonos linijos
Please have your passport ready Prašome paruošti pasą

Laivo kelionė

Bilietų užsakymas

What time is the next boat to …? Kelintą valandą yra kitas laivas į …?
I’d like a two-berth cabin Norėčiau, kad kajutė būtų dviejų vietų
I’d like a ticket for a car and two passengers Norėčiau bilieto dviems žmonėms ir automobiliui
I’d like a ticket for a passenger Norėčiau bilieto vienam keleiviui
How long does the crossing take? Kiek laiko trunka perkela?
What time does the ferry arrive in …? Kelintą valandą keltas atvyksta į …?

Laive

When does it sail? Kelintą valandą išvyksta?
What time do we board? Kelintą valandą mes sėsime į laivą?
Where is the information desk? Kur yra informacija?
Where is cabin number 235? Kur yra kajutė 235?
Which deck is the bar on? Kuriame aukšte yra baras?

Ženklai ir pavadinimai

Cabins Kajutės
Car deck Automobilių aukštas
Stairs Laiptai
Information Informacija
Restaurant Restoranas
Cinema Kinas
Shop Parduotuvė
Lifejackets Gelbėjimosi liemenės
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.