100 reikalingiausių šnekamosios kalbos frazių anglų kalba

online-kursai, anglų kalbos kursai, kelionės, keliavimas

100 reikalingiausių šnekamosios kalbos frazių anglų kalba

Top 100 naudingų angliškų frazių turistams ir keliautojams: su jomis būsite pasirengę bet kokiai netikėtai situacijai. Išmokite, keliaukite ir kalbėkite!

Yra frazių, kurios gali būti naudingos bet kurioje šalyje ir bet kokioje situacijoje – mokantis anglų kalbos savarankiškai arba anglų kalbos kursuose. Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tas frazes, kurios dažnai, tiesiogine to žodžio prasme, padeda išgyventi nepažįstamose situacijose.

Pasisveikinimo būdai

Hello Sveiki
Hi Labas
Good morning Labas rytas
Good afternoon Laba diena
Good evening Labas vakaras
Nice to see you Malonu tave matyti
How`s it goin`? Kaip sekasi?

Atsisveikinimo būdai

Goodbye Viso gero
Bye Viso
Good night Labanakt
See you Susimatysime / Iki pasimatymo
Have a nice day Geros dienos

Mandagūs žodžiai

Please Prašau
Thank you (arba Thanks) Ačiū
Thank you very much Ačiū labai
You’re welcome Nėra už ką
Don’t mention it Nėra už ką
Not at all Nėra už ką
I’m sorry (arba Sorry) Atsiprašau / Man gaila
Excuse me Atsiprašau (taip pat naudojamas atkreipti dėmesį)
No problem Nieko tokio
It’s ok arba That’s ok Viskas gerai
Don’t worry about it Nesijaudinkite

Kaip geriau suprasti vienas kitą

Do you speak English? Ar kalbate angliškai?
I don’t speak English Aš nekalbu angliškai
I speak a little English Aš kalbu šiek tiek anglų
Please speak more slowly Prašau kalbėkite lėčiau
Could you please repeat that? Pakartokite, prašau
Could you please spell that? Padiktuokite paraidžiui, prašau
How do you say … in English? Kaip tai pasakyti angliškai?
How do you spell that? Ar galite pasakyti paraidžiui?
How do you pronounce this word? Kaip ištarti šį žodį?
I understand Aš suprantu
I don’t understand Aš nesuprantu

Šios frazės padės Jums nepasiklysti mieste.

Kaip paklausti ar pasakyti kelią

Could you tell me how to get to the …? Ar galėtumėte man pasakyti, kaip patekti į …?
Do you know where the … is? Ar žinote, kur yra … ?
How far is the…? Kiek toil yra …?
airport oro uostas
train station geležinkelio stotis
bus station autobusų stotis
Can you show me on the map? Ar galite parodyti žemėlapyje, kur aš esu?
I’m looking for this address Aš ieškau šio adreso
You’re going the wrong way Jūs einate neteisinga kryptimi
Take this road Eikite šiuo keliu
Turn left Pasukite į kairę
Turn right Pasukite į dešinę
Go straight ahead Eikite tiesiai
Take the first turn on the left Pasukite į pirmąjį posūkį į kairę
Take the second turn on the right Pasukite į antrąjį posūkį į dešinę
Turn left at the crossroads Pasukite į kairę sankryžoje
Continue straight ahead Eikite toliau tiesiai
Continue past the post office Eikite toliau už pašto skyrių
You’ll pass a park on your left Jūs praeisite parką kairėje pusėje
Keep going for another… Eikite dar …
two hundred yards du šimtus metrų
hundred metres šimtą metrų
half-mile pusę mylios
kilometre kilometrą
It’ll be… Tai bus …
on your left Iš kairės
on your right Iš dešinės
straight ahead of you tiesiai prieš Jus

Другие вопросы

What’s this? Kas tai?
What’s this called? Kaip tai vadinama?
Have you got a minute? Ar turite minutę?
Can you help me? Ar galite man padėti?
May I borrow your pen? Ar galiu pasiskolinti Jūsų rašiklį?
May I use your phone? Ar galiu paskambinti Jūsų telefonu?

Populiariausi ženklai

Entrance Įėjimas
Exit Išėjimas
Emergency exit Avarinis išėjimas
Push Stumti
Pull Traukti
WC Tualetas
Out of order Neveikia
No smoking Nerūkyti
Private Privatus
No entry Įėjimo nėra

Avarinės frazės

Tikimės, kad šiame skirsnyje pateiktos frazės Jums nebus naudingos, bet Jūs vis tiek turite jas žinoti.

Taip pat verta prisiminti pagalbos centro / gelbėjimo tarnybos telefono numerius: „911“ –  JAV ir Kanadoje, „999“ –  Jungtinėje Karalystėje.

Help! Padėkite!
Be careful! Būkite atsargūs!
Look out! arba Watch out! Atsargiai
Is anything wrong? Ar kažkas negerai?
What’s the matter? Kas atsitiko?
Is everything ok? Ar viskas gerai?
What’s going on? Kas vyksta?
What happened? Kas atsitiko?
Are you ok? Ar viskas tvarkoj?
Is everyone ok? Ar niekas nesužeistas?

Medicinos frazės

I need help Man reikia pagalbos
I need a doctor Man reikia gydytojo
Call an ambulance! Kvieskite greitąją pagalbą!
There’s been an accident Nelaimingas atsitikimas
I’ve cut myself Turiu pjūvį
I’ve burnt myself Aš nusideginau
I’ve hurt my… Aš sužeidžiau…
leg koją
arm ranką
head galvą

Ekstremalioje situacijoje šios frazės gali padėti ir netgi išgelbėti gyvybes.

Nusikaltimai:

Call the police! Skambinkite policijai!
My … has been stolen Mano … pavogta(s)
wallet piniginė
handbag rankinė
laptop nešiojamas kompiuteris
I’ve been mugged Mane apiplėšė
I’ve been attacked Mane užpuolė

Gaisras:

Fire! Gaisras!
Call the fire brigade! Kvieskite ugniagesių brigadą!
The building is on fire Pastatas dega

Kita:

I’m lost Aš pasiklydau
We’re lost Mes pasiklydome
I can’t find my… Negaliu rasti savo…
keys raktų
passport paso
mobile mobiliojo telefono
I’ve lost my… Aš praradau…
purse piniginę
camera kamerą
Please leave me alone Prašau, palikite mane ramybėje
Go away Išeik iš čia
I’ll call the police Aš paskambinsiu policijai

Dabar Jūs drąsiai galite keliauti!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.